New

15% OFF

POINT & PRACTICE JLPT N5 การฟัง ฉบับ Audio Streaming

฿225.25 ฿265.00 (Save ฿39.75)

Member gets 9 Point(s)


Descriptions :

ซีรีส์ Point & Practice ระดับ N5 มีทั้งหมด 4 ปก ตามหัวข้อทักษะ ได้แก่ “ตัวอักษรและคำศัพท์” “ไวยากรณ์” “การอ่าน” และ “การฟัง” เป็นหนังสือรวบรวมแบบฝึกหัดพิชิตข้อสอบ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสอบได้เรียนรู้ทักษะขั้นต่ำที่จำเป็นภายในระยะเวลาอันสั้น และพัฒนาไปสู่ระดับที่สอบผ่านได้
ผู้เรียนจะได้ศึกษารูปแบบคำถามของโจทย์แต่ละทักษะเทคนิค และข้อควรระวังในการทำโจทย์ ผ่านแบบฝึกหัดที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบจริงจำนวนมาก ช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับโจทย์และสามารถบริหารเวลาอันจำกัดในการสอบจริงได้ นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายเฉลยที่ละเอียดเป็นรูปธรรม ทำให้ทราบที่มาที่ไปของคำตอบทั้งข้อที่ถูกและผิด พร้อมคำแปลภาษาไทยตรงส่วนที่จำเป็น
    จุดเด่นของหนังสือ “POINT & PRACTICE JLPT N5 การฟัง”
• แนะนำหลักการฟังและเทคนิคการทำข้อสอบวัดระดับ JLPT N5 ส่วนการฟัง
• เรียนรู้โดยตรงผ่านแบบฝึกหัดการฟังรูปแบบเหมือนข้อสอบจริง จำนวน 12 ครั้ง และตัวอย่างข้อสอบ 1 ครั้ง    
• มีสคริปต์ เฉลย คำอธิบายทั้งข้อที่ถูกและผิด พร้อมคำแปลสคริปต์ท้ายเล่ม สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้
• ฟังเสียงประกอบแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ tpadigihub.com ฟรี
 

View More

หนังสือออกใหม่, ภาษาศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น, เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น, หนังสือออกใหม่, ภาษาศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น, เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น