15% OFF

GO! JLPT N1 ไวยากรณ์

฿242.25 ฿285.00 (Save ฿42.75)

Member gets 9 Point(s)


Look for similar books

Descriptions :

หนังสือ “GO! JLPT N1 ไวยากรณ์” เหมาะสำหรับ ใช้ทั้งอ่านเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 และใช้ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ระดับสูงตอนต้น เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ “แนะนำข้อสอบ” ให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมและวิธีทำข้อสอบ “บทเสริมสร้างทักษะ” ให้ผู้เรียนทำความเข้าใจรูปไวยากรณ์ โดยแบ่งตามลักษณะข้อสอบ และ “ตัวอย่างข้อสอบ” ให้ผู้เรียนลองทำข้อสอบที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบจริง เพื่อดูว่ามีพัฒนาการมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังมีคำอธิบายไวยากรณ์ที่กระชับ ประโยคตัวอย่างมากมาย รวมถึงแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ทั้งระดับประโยคและระดับข้อความ ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่”

 

View More

ภาษาศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น, เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น, ภาษาศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น, เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น