New

10% OFF

เคล็ดลับเตรียมสอบด้วยตัวเอง IELTS READING PRACTICE (คู่มือเตรียมสอบ)

฿269.10 ฿299.00 (Save ฿29.90)

Member gets 10 Point(s)


Look for similar books

Descriptions :

IELTS Reading Practice (Academic) คู่มือเตรียมสอบ เป็นหนังสือที่เหมาะกับทั้งการเป็นสื่อการสอนในห้องเรียน และเป็นสื่อที่ผู้เรียนใช้ศึกษาเอง เนื้อหาในเล่มทั้ง 14 บท อธิบายข้อสอบรูปแบบต่างๆ ที่ผู้เรียนอาจจะได้เจอระหว่างการทำแบบทดสอบ Reading แต่ละบทจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. THINK และ PREPARE ส่วนนี้จะมีคำถามให้ได้คิดเกี่ยวกับหัวข้อของข้อสอบ และมีคำศัพท์หรือวลียากๆ ที่มักพบในการสอบ

2. PRACTISE ผู้เรียนจะได้ทำแบบทดสอบทักษะการอ่านแบบใหม่ๆ เพื่อให้มีโอกาสได้ฝึกกับบทความที่สั้นกว่าที่จะได้เจอในข้อสอบจริง ส่วนนี้จะเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์และเคล็ดลับในการทำโจทย์แต่ละรูปแบบโดยผู้เรียนสามารถลองนำกลยุทธ์นี้ไปใช้จริงระหว่างทำแบบฝึกหัดได้

3. ลองทำข้อสอบจริง ส่วนนี้เป็นบทความที่ออกแบบมาให้เหมือนกับแบบทดสอบทักษะการอ่าน IELTS ของจริง

ส่วนเสริม

  • ข้อมูลข้อสอบและเคล็ดลับ อธิบายวิธีทำข้อสอบแต่ละแบบและเคล็ดลับการทำคะแนน
  • แบบฝึกหัดเสริม เพิ่มเติมความรู้ให้เข้มข้นด้วยแบบฝึกหัดเสริมเพื่อให้ทำข้อสอบจริงได้มั่นใจ
  • เฉลย คำตอบของแบบฝึกหัดในเล่มและมีคำอธิบายประกอบ
  • อภิธานศัพท์และดัชนี รวบรวมคำศัพท์ระดับสูงที่มีอยู่ในเล่ม

แนะนำให้อ่านเป็นคู่  IELTS Reading Practice ตัวอย่างข้อสอบ 8 ชุด

ทดสอบตัวเองด้วยตัวอย่างข้อสอบแบบเสมือนจริง จำนวน 8 ชุด พร้อมเฉลย

View More

หนังสือออกใหม่, คู่มือเตรียมสอบ, IELTS, Exams, หนังสือแนะนำ, สอบ IELTS, หนังสือออกใหม่, คู่มือเตรียมสอบ, IELTS, Exams, หนังสือแนะนำ, สอบ IELTS