New

10% OFF

พิชิตข้อสอบเสมือนจริง IELTS READING PRACTICE (ตัวอย่างข้อสอบ 8 ชุด)

฿215.10 ฿239.00 (Save ฿23.90)

Member gets 8 Point(s)


Look for similar books

Descriptions :

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อจำลองประสบการณ์การสอบ IELTS และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างถี่ถ้วน และทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน ข้อสอบเสมือนจริงทั้ง 8 ชุดในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยแบบทดสอบ 15 หัวข้อที่คุณอาจจะได้เจอ ในระหว่างการทำแบบทดสอบทักษะการอ่าน IELTS:

1. การจับคู่หัวเรื่อง     

2. True / False / Not Given    

3. การจับคู่ข้อมูล       

4. การเติมบทสรุปให้สมบูรณ์   

5. การเติมประโยคให้สมบูรณ์   

6. ข้อสอบปรนัย                               

7. การจับคู่คุณลักษณะ

8. การเลือกชื่อเรื่อง

9. การแบ่งประเภท    

10. การทำให้ประโยคสมบูรณ์

11. การทำตารางให้สมบูรณ์   (และ/หรือ) Yes / No  / Not Given      

12. การทำผังงานให้สมบูรณ์                                        

13. การเติมแผนภาพให้สมบูรณ์           

14. การเติมคำตอบสั้นๆ

แนะนำให้อ่านเป็นคู่  IELTS Reading Practice คู่มือเตรียมสอบ

แนะนำการทำข้อสอบและเคล็ดลับที่ช่วยให้ได้คะแนนดีขึ้น พร้อมด้วยแบบฝึกหัดและเฉลยครบทุกหัวข้อ

View More

หนังสือออกใหม่, คู่มือเตรียมสอบ, IELTS, หนังสือแนะนำ, สอบ IELTS, หนังสือออกใหม่, คู่มือเตรียมสอบ, IELTS, หนังสือแนะนำ, สอบ IELTS